Zápis 2023/24

Jak na to?

Kroky k zápisu

Právě probíhá zápis na rok 2023/2024 a stále máme volná místa!
Co budeme od vás, rodičů, potřebovat před přijetím vašeho dítěte?
Vyplňte přihlášku se všemi kontakty, kdo bude dítě vyzvedávat atd.
Vyplňte dokument Zdravotní způsobilost dítěte – vyjádření ze strany pediatra
Dokumenty nám můžete naskenované zaslat na tuto email adresu: letov.olympia@gmail.com, která také slouží pro veškerou komunikaci s rodiči. Osobně pak přineste prosím s nástupem dítěte 1.den.
Smlouvu o poskytování služeb péče o dítě - Letov Olympia. Ta je prozatím stanovena na období od 1.října 2021. Samozřejmě počítáme s provozem i po tomto datu. Předání stačí osobně při nástupu 1.den dítěte do školky.
Během 1. měsíce docházky poprosíme také o vyplněné Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce – jelikož bude naše DS částečně financována i z peněz ESF, MPSV po nás bude chtít tento papír. Týká se jen jednoho z rodičů a časově by měl zahrnovat období, kdy vaše dítě navštěvuje naši Flexibilní školku Letov Olympia.

Už stačí jen odeslat!

Vyplněné a nascanované dokumenty (v první fázi stačí přihláška a zdravotní způsobilost) nám pošlete na: